SCRIPT WRITER 

BODEGAN
Synopsis / featurette script (Novellfilm)


 

"BODEGAN" is a poetic short film about fear and trust, and social issues. 
It portrays what it is like to be situated between different worlds: Denmark and Sweden, the childhood and the adult world, fantasy and reality.

 


”BODEGAN” är en poetisk novellfilm om rädsla och tillit och om livet som det kan te sig när man för första gången lämnas ensam att sortera alla intryck. Den gestaltar hur det är att befinna sig mellan olika världar: barndom och vuxenliv, Danmark och Sverige, dröm och verklighet.

Piano and music mix by NILS ERIKSON


FOUR PARTS OF LOVE / FYRA DELAR KÄRLEK / FIRE DELE KÆRLIGHED
Synopsis feature screenplay

 


FOUR PARTS OF LOVE is a dramatic and humorous Danish/Swedish love story, which takes place among four lost people brought together thanks to a coincidence; two broken cars. They are singles in their thirties, without children and in precarious situation. The encounter between the four, becomes intense during some hot summer weeks, and strange incidents and conflicts unite them despite their different nationalities and backgrounds. The film reflects our search for meaning, love, money and magic of life.
 


FYRA DELAR KÄRLEK är en dramatisk och humoristisk dansk-svensk kärlekshistoria som utspelar sig mellan fyra vilsna människor som sammanförs tack vare en tillfällighet som uppstår med två trasiga bilar. De är alla singlar i trettioårsåldern, utan barn och i en situation där de saknar fast förankring. Mötet, mellan de fyra, blir intensivt under några heta sommarveckor. Egendomliga incidenter och konflikter förenar dem trots deras olika nationalitet och bakgrund. Filmen speglar vårt sökande efter mening, kärlek, pengar och magi i livet.


THE MOVERS / FLYTTFIRMAN
Synopsis feature screenplay


 

Life passes by Anan as he sits in the dusk in front of the desk with piles of bills and debt collection. The phone rings and after some hesitation, he lifts up the handset and answers. A furious WOLFGANG is screaming at the other end. Anan checks in his calendar and realizes he has missed the only booking the company had this month, with no more in sight. Anan suggests that he call back and ends the call. Now he realizes that this is
the last chance, and Anan takes courage to call his sister Zola after many years
without contact. 
A series of unexpected events occur after this momentous conversation, and life takes a new turn. And love is a surprising visitor in the middle of the chaos of life.


Livet passerar revy för Anan när han sitter i dunklet framför skrivbordet med högar av räkningar och inkassokrav. Telefonen ringer och efter en viss tvekan lyfter han upp luren och svarar. En ursinnig man skriker i andra ändan. Anan tittar i sin kalender och förstår att han missat den enda bokningen firman haft denna månad. Den enda bokningen överhuvudtaget framöver. Anan ber att få återkomma strax och avslutar samtalet. Nu inser han att detta är sista chansen och Anan tar mod till sig och ringer sin syster ZOLA efter många år utan kontakt. En rad oväntade händelser sker efter det avgörande samtalet och livet får en ny vändning. Och kärleken kommer överraskande på besök mitt i livets kaos.